Dierenleed in Azië

In een aantal Aziatische landen zoals China, Zuid-Korea, Thailand, Vietnam, Cambodja, de Filippijnen en delen van Indonesië is er sprake van afschuwelijk leed onder honden en katten. Meer dan twee miljoen honden en katten worden jaarlijks levend gevild in Azië voor hun vacht en vervolgens aan hun lot overgelaten. De dieren sterven een afschuwelijke, pijnlijke dood.

Mooiere vacht

De honden en katten worden levend gevild omdat de vacht makkelijk loslaat als de dieren nog in leven zijn. Door het hoge adrenalinegehalte gaan de haartjes van de vacht omhoog staan. Zo verkrijgen de Aziaten mooiere vachten en levert het meer geld op.

Help mee om dit dierenleed te stoppen

U kunt met een kleine inspanning iets doen om dit dierenleed te stoppen.

Lees meer

Deze website bevat geen schokkende afbeeldingen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld!

Wij zoeken vrijwilligers

Wilt u actief met ons meedoen? Geef u dan hier op bij ons campagneteam. Wij protesteren op vreedzame wijze tegen het honden- en kattenleed in Azië. Wij verstrekken informatie aan het publiek, de media en de politiek om dit leed onder de aandacht te brengen.

Het traceren van honden- en kattenbont is uitsluitend mogelijk via de SIAM-methode.
Lees meer...

Sinds 1 januari 2009 is het verboden om honden- en kattenbont te importeren. De wet wordt echter nauwelijks gehandhaafd. Wij willen overtreders van de wet, zonder het toepassen van geweld, ontmaskeren en aan de kaak stellen.