Ivy van Oostrum Op 1 januari 2009 werd een Europees importverbod op honden- en kattenbont ingevoerd, maar het honden-en kattenbont komt nog steeds Europa binnen maar nu als imitatiebont.

Het honden-en kattenbont wordt bewerkt met chemicaliën zoals teflon en polymeren zodat er een plastic laagje over het bont komt en daarna wordt het bont geschoren en gekleurd zodat je niet meer kan zien of voelen dat je te maken hebt met echt bont.

Het bewerkte honden- en kattenbont wordt gelabeld als imitatiebont of faux fur.

Bij navraag bij verschillende instanties o.a de douane bleek dat er nauwelijks of geen controle plaats vindt op de naleving van het importverbod. Het is namelijk budgettair niet interessant, waardoor de wet massaal geschonden wordt.

Artikelen met honden- en kattenbont worden verleidelijk goedkoop aan de consument aangeboden, want honden- en kattenbont is namelijk vele malen goedkoper te produceren dan echt imitatiebont...

En wij, consumenten? Wij denken er goed aan te doen om imitatiebont te kopen, maar dragen en kopen in werkelijkheid de vacht van levend gevilde honden en katten en helpen dus in alle onschuld mee aan de instandhouding van deze praktijken. Praktijken die overigens nog verder gaan dan bont. Honden-en kattenhuiden worden namelijk óók verwerkt in leren producten zoals schoenen en tassen. Ook daar strijdt Stop Honden- en Kattenbont tegen.

Stop deze walgelijke praktijken en strijdt met ons mee!

Ivy van Oostrum
Oprichtster Stop Honden- en Kattenbont

Deze website bevat geen schokkende afbeeldingen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld!

Wij zoeken vrijwilligers

Wilt u actief met ons meedoen? Geef u dan hier op bij ons campagneteam. Wij protesteren op vreedzame wijze tegen het honden- en kattenleed in Azië. Wij verstrekken informatie aan het publiek, de media en de politiek om dit leed onder de aandacht te brengen.

Het traceren van honden- en kattenbont is uitsluitend mogelijk via de SIAM-methode.
Lees meer...

Sinds 1 januari 2009 is het verboden om honden- en kattenbont te importeren. De wet wordt echter nauwelijks gehandhaafd. Wij willen overtreders van de wet, zonder het toepassen van geweld, ontmaskeren en aan de kaak stellen.